Usługi w zakresie przeglądu serwisowego, dozorowego żurawi HDS, HIAB, MKIV i platform FLATTRAK, oraz wymiany oleju i filtrów w urządzeniach dźwigowych dla jednostek będących na zaopatrzeniu 15 WOG

» Notice description

Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia związanego z usługą w zakresie przeglądu serwisowego, dozorowego
żurawi HDS, HIAB, MKIV i platform FLATTRAK, oraz wymiany oleju i filtrów
w urządzeniach dźwigowych dla jednostek będących na zaopatrzeniu
15 WOG znajduje się w Wykazach urządzeń- załącznikach nr 5A i 5B, opisach przedmiotu zamówienia – załącznikach nr 7A i 7B, a także Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

UWAGA dotyczy części 1 i 2:
Wykonawca ubiegający się o w/w zamówienie musi posiadać umowę autoryzacyjną lub dealerską upoważniającą do wykonywania czynności obsługowych i naprawczych w urządzeniach objętych przedmiotem zamówienia.
Wykonawca na Formularzu ofertowym złoży oświadczenie o posiadaniu powyższych dokumentów.

​ Prace wchodzące w zakres świadczonych usług objętych umową Wykonawca dokona w siedzibie użytkownika jeżeli odległość siedziby Wykonawcy od m. Szczecin przekroczy 50 km lub w szczególnych przypadkach w siedzibie użytkownika, np. (rejestracja WDT lub braku możliwości przemieszczenia się pojazdu). Przy odległości siedziby Wykonawcy od m. Szczecin poniżej 50 km użytkownik dostarczy sprzęt do Wykonawcy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in