Wykonanie w roku 2021 robót budowlanych polegających na remoncie cząstkowym emulsją asfaltową i grysami nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2021 robót budowlanych polegających na remoncie cząstkowym emulsją asfaltową i grysami nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
z remontera (typu patcher) przy głębokości ubytków do 3,0 cm, 3,0 – 4,0 cm i powyżej 4 cm na przewidywanej łącznej powierzchni 4500 m2 (przedmiary robót i kosztorys ofertowy). Powyższe roboty będą prowadzone na terenie całego powiatu zambrowskiego na drogach powiatowych, zgodnie z wykazem dróg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:50


» Location

ul. Fabryczna 3
Zambrów 18-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Powiatu Zambrowskiego
ul. Fabryczna 3
Zambrów 18-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in