Remont lokalu mieszkalnego oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ROM III

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego (wolnostanu) oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych poprzez swoją komórkę organizacyjną, tj. Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III, zwany dalej ROM III z siedzibą w Tychach przy ul. Cyganerii 43
ZADANIE Nr 1
DTE – 340/267/12/2020
Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy
ul. Edisona 5/24a
ZADANIE Nr 2
DTE – 340/268/12/2020
Wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach przy al. Niepodległości 29/24
i przy al. Niepodległości 29/35
3.2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia.
Nie dotyczy
3.3 Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ
3.3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45 00 00 00 – 7 – Roboty budowlane
45 26 25 22 – 6 – Roboty murarskie
45 41 00 00 – 4 – Prace tynkarskie
45 44 21 00 – 8 – Prace malarskie
45 33 24 00 – 7 – Usuwanie gruzu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 09:00


» Location

Filaretów 31
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Filaretów 31
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in