Dostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Fryderyka Chopina 10
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Starostwo Powiatowe
ul. Fryderyka Chopina 10
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in