Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.

» Notice description

Przedmiotem zadania jest wymiana istniejących opraw sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Ornontowice. Zadanie obejmuje łącznie wymianę 279 opraw oświetleniowych
na poszczególnych odcinkach dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, koncepcja oraz przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 08:00


» Location

Zwycięstwa 26a
Ornontowice 43-178
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ornontowice
Zwycięstwa 26a
Ornontowice 43-178
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in