Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 5 części.


Główny kod CPV: 45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowy kod CPV: 45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne wod.- kan. i sanitarne
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45.33.30.00-0 – roboty instalacyjne gazowe


2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis poszczególnych części zamówienia:
Część 1: ul. Stanisława ze Skalbmierza 12/13 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 23.031,70 zł;
Część 2: ul. Skrzyneckiego 4A/29 wg Załącznika nr 11 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 40.597,84 zł;
Część 3: ul. Kantora 3/21 wg Załącznika nr 12 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 37.899,73 zł;
Część 4: ul. Francesco Nullo 12/37 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 34.700,64 zł;
Część 5: ul. Szlak 13/44 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 29.731,58 zł.

UWAGA!
Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają:
– Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
– Załączniki Nr 10-14 do SIWZ - Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 09:45


» Location

Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Komunalnych
Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in