Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka – postępowanie – postępowanie II

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Poprawie efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka - zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmiana sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ( działka nr ewid. 2-75/5 ) 2. Zakres prac obejmuje: 1) Remont dachu wraz z wymianą pokrycia, obróbek blacharskich i orynnowania. 2) Wymiana części istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. 3) Remont ścian zewnętrznych. 4) Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 5) Ocieplenie stropu żelbetowego nad piwnicą. 6) Ocieplenie stropu drewnianego między piętrem a poddaszem. 7) Modernizacja instalacji elektrycznych wraz z montażem fotowoltaiki. 8) Modernizacja instalacji sanitarnych wraz z montażem pompy ciepła. 9) Modernizacja i przebudowa wewnętrznych pomieszczeń w budynku

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 09:00


» Location

Plac Grunwaldzki 1
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in