Wykonywanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz innych prac na terenie Nadleśnictwa Manowo w roku 2021 – leśnictwo Dunowo i Rosnowo - droga ekspresowa nr S11

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu:
a) wycinki drzew i krzewów, polegające na pozyskaniu i zrywce drewna z pasa drogowego drogi ekspresowej nr S11;
b) oraz ich uprzątnięcia, polegające na wykonaniu tzw. melioracji agrotechnicznych, tj.:
- wycięciu podszytów, podrostów, drzewek,
- ich wyniesieniu lub wywiezieniu, z ułożeniem w stosy poza powierzchnię wycinaną,
- lub ich rozdrobnieniu wraz z pozostałościami pozrębowymi powstałymi po wycince drzew,
- lub spaleniu pozostałości,
- lub rozdrobnieniu młodników;
zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) obejmujące prace do wykonania na terenie Nadleśnictwa Manowo w roku 2021 w leśnictwie Dunowo i Rosnowo – droga ekspresowa nr S11.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 09:00


» Location

Koszalińska 35
Manowo 76-015
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Nadleśnictwo Manowo
Koszalińska 35
Manowo 76-015
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in