Przebudowa ul. Spacerowej w Sowiej Woli w Gminie Czosnów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 240178W - ul. Spacerowej w m. Sowia Wola w gm.
Czosnów. Inwestycja ma na celu przywrócenie właściwości użytkowych nawierzchni jezdni i poboczy drogi.
Inwestycja znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie nowodworskim, gminie Czosnów.
Zaprojektowano nawierzchnię jezdni drogi o szerokości 6 m na długości 837 m o konstrukcji z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy z uzupełnieniem kruszywem, wzmocnieniem geosiatką i wykonaniem bitumicznej warstwy ścieralnej.
Obustronne pobocza o szerokości 0.75 m na długości 1044 m wykonane zostaną z kruszywa łamanego.
W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane w następującym zakresie:
• roboty przygotowawcze,
• zdjęcie warstwy humusu,
• roboty ziemne,
• wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
• wykonanie nawierzchni,
• uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Gminna 6
Czosnów 05-152
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Czosnów
ul. Gminna 6
Czosnów 05-152
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in