Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych wg wykazu określonego w Specyfikacji zamówienia – Formularzu cenowym stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Sanitary ware

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Furniture and furnishings category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria