Świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ Oborniki.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ w Obornikach przez okres 24 miesięcy.
2. W zakres wykonywanej usługi wchodzą:
a) pranie bielizny, odkażanie, wybielanie, prasowanie, maglowanie bielizny: oddziałowej,operacyjnej, noworodkowej i dziecięcej (białej, zielonej i kolorowej) z wyjątkiem odzieży ochronnej personelu wymagane jest prasowanie oraz innego asortymentu takiego jak: koce, poduszki, zasłony, materace, odzież ochronna i robocza, mopy, ścierki, itd.
b) wykonywanie usług szwalniczych (naprawy rzeczy porwanych, odprutych kieszeni, uzupełnienie oderwanych guzików itd.),
c) odbiór brudnej bielizny z siedziby Zamawiającego codziennie w dni robocze oraz w razie potrzeby w soboty - wzór formularza stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ,
d) przywóz czystej bielizny do siedziby Zamawiającego jw.
e) Zamawiający określa przedmiot zamówienia w kg w całym okresie obowiązywania umowy w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy,
f) Zamawiający na podstawie wykonania w roku 2020 podaje średnie ilości bielizny do prania:
dziennie - ok. 143,42 kg
miesięcznie - ok. 4 445,97 kg
rocznie - ok. 53 351,65 kg
Wyżej wymienione ilości są wielkościami szacunkowymi i są zależne od ilości pacjentów.
g) Proces prania winien być zgodny z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
h) Wykonawca brudną bieliznę podda dezynfekcji, środki używane do dezynfekcji i prania mają spełniać wymogi zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie (ustawa o produktach biobójczych i inne) oraz posiadać opinię PZH,
i) Bieliznę znacznie zanieczyszczoną krwią należy poddać wstępnej dezynfekcji,
j) Stosowane środki do prania asortymentu bielizny noworodkowo- dziecięcej powinny być zgodne z obowiązującym prawem w tym zakresie (referencjami np. Instytutu Matki i Dziecka),
k) Wykluczamy wykorzystywanie w technologii prania podchlorynu sodu,
l) Wykonawca dostarcza czystą bieliznę do Zamawiającego w opakowaniach, które winny chronić ją przed zabrudzeniem (opakowana bielizna jest zabezpieczona drugim opakowaniem ochronnym – wykonanym z materiału tzw. pokrowiec),
ł) Zamawiający zapewnia worki foliowe do brudnej bielizny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Szpitalna 2
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 2
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in