Zasilenie w energię elektryczną budowanej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie oraz zasilanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 i hali sportowej

» Notice description

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zasilenie w energię elektryczną budowanej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie oraz zasilanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 i hali sportowej” realizowane na działkach nr 73/7, 73/5, 73/2, 882/4, 67/5,68/8 który obejmuje miedzy innymi niżej wymieniony zakres:
1. Budowa linii kablowej SN15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 relacji istniejąca stacja Hrubieszów Żeromskiego (pole nr 3) – projektowana stacja HRUB. PŁYWALNIA (pole kablowe nr 1),długości łącznej około 339 m, o długości łącznej kabla około 386 m w tym: w kanale technicznym 159 mb, w przewiertach 37 mb, w rurach osłonowych 70 mb, w stacjach trafo 16 mb, w rowach kablowych 104 mb.
2. Wyposażenie projektowanej stacji transformatorowej HRUBIESZÓW PŁYWALNIA (usytuowanej w podbaseniu budynku pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie).
3. Budowa linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXs 4x120 od rozdzielnicy nN typu RN-W (pom. 0/26 – podbasenie pływalni) do istniejącego wyłącznika głównego w tablicy RG hali sportowej (parter – pom. 1.2.13) długości około 107 mb przebiegającej w realizowanym budynku pływalni i hali sportowej.
4. Budowa linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXs 4x120 od rozdzielnicy nN typu RN-W (pom. 0/26 – podbasenie pływalni) do projektowanego złącza kablowego ZK-1L1 (usytuowanego przy istniejącym złączu ZK-3a nr 43) zasilającym Szkołę Podstawową nr 2 w Hrubieszowie długości około 209 mb przebiegającej częściowo w realizowanym budynku pływalni i hali sportowej, a częściowo w wykopie otwartym pomiędzy halą sportową i szkołą podstawową.
5. Demontaż istniejącego zasilania hali sportowej wykonanego ze złącza kablowego ZK-3e nr 42.
6. Demontaż istniejącego układu pomiarowego półpośredniego hali sportowej (zlokalizowanego w tablicy TL – parter pom. 1.2.13)
7. Demontaż istniejącego układu pomiarowego (zlokalizowanego przy złączu kablowym ZK-3a nr 43) zasilającego budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
8. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń technicznych (pom. 0/27 – transformator 630kVA, pom. 0/28 – rozdzielnica SN, pom. 0/26 –rozdzielnica NN).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in