Kompleksowe Kompleksowe przygotowanie, wydanie i dystrybucja „Dodatku informacyjno – promocyjnego” poświęconego rozbudowie II linii metra w Warszawie: II etap realizacji odcinka zachodniego oraz odcinka wschodniego-północnego

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji bezpłatnego „Dodatku informacyjno-promocyjnego” (zwanego dalej „Dodatkiem”), dołączonego do wydania gazety codziennej, dystrybuowanej w rejonie oraz na terenie m.st. Warszawy, który będzie poświęcony rozbudowie II linii metra w Warszawie: II etap realizacji odcinka zachodniego oraz odcinka wschodniego- północnego (Projekt 2+3).
W zakres Przedmiotu Zamówienia wchodzi:
a) kompleksowe przygotowanie, wydanie i dystrybucja Dodatku;
b) przygotowanie i publikacja materiału zapowiadającego Dodatek na głównej (pierwszej) stronie papierowego wydania gazety, do której dołączony zostanie Dodatek;
c) dostarczenie Zamawiającemu 5 egzemplarzy wydania gazety zawierającej Dodatek oraz 100 sztuk samego Dodatku (bez gazety).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in