Przebudowa budynku usługowo-magazynowego z przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy

» Notice description

- wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku,
- wykonanie posadzki betonem samopoziomującym i ułożenie terakoty w części budynku,
- docieplenie ścian zewnętrznych całego budynku,
- docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną w całym budynku,
- adaptację piwnicy na magazyn oleju opałowego, montaż kotła i instalacji c.o.
- montaż zegara na elewacji wschodniej,
- likwidację spoczników betonowych przy wejściach do budynku,
- niwelację terenu otaczającego budynek,
- wykonanie nowych dojść z kostki betonowej oraz miejsca parkingowego,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu,
- wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach,
- wykonanie fontanny oraz elementów małej architektury na działce,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia.
Roboty budowlane będą wykonywane podczas pracy urzędu pocztowego. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa interesantów i pracowników.
Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych robót budowlanych określają: przedmiary robót, SIWZ, projekty budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

Rokitno 39A
Rokitno 21-504
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Rokitno
Rokitno 39A
Rokitno 21-504
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in