Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi.

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu Cenowym - załącznik nr 2.
3) Wyroby medyczne o których mowa w pkt. 1 muszą być dopuszczone do sprzedaży i posiadać wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE).
4) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie:
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in