Dostawa kardiowerterów oraz stymulatorów resynchronizujących

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiowerterów oraz stymulatorów resynchronizujących dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 16
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
ul. Krakowska 16
Rzeszów 35-111
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in