Modernizacja pomieszczenia, znajdującego się w budynku A12 Politechniki Łódzkiej

» Notice description

Modernizacja pomieszczenia, znajdującego się w budynku A12 Politechniki Łódzkiej. Opis przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.01.2021 | 12:00


» Location

Stefanowskiego 18
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stefanowskiego 18
Łódź 90-924
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in