„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; „Nowa szkoła, nowe możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020)”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach w ramach projektu pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020).
Zamówienie podzielono na następujące części (zadania):
• Część I - zadanie nr 1 Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych
• Część II - zadanie nr 2 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych
• Część III - zadanie nr 3 Zakup i dostawa materiałów multimedialnych
• Część IV - zadanie nr 4 Zakup i dostawa książek i podręczników
• Część V - zadanie nr 5 Zakup i dostawa książek do nauki języków obcych
• Część VI - zadanie nr 6 Zakup i dostawa gier planszowych
• Część VII - zadanie nr 7 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego
• Część VIII - zadanie nr 8 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
• Część IX - zadanie nr 9 Zakup i dostawa maty edukacyjnej wraz ze szkoleniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 11:15


» Location

Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in