Świadczenie usług w zakresie żywienia uprawnionych pracowników cywilnych KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w Krakowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia uprawnionych pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w grupy osób żywionych znajduje się w załączniku nr 2, do OGŁOSZENIA.
3. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków.
4. Świadczenie usług obowiązkowego żywienia zlecone będzie w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe, w których ustalone są przez MSWiA dzienne normy wyżywienia i ściśle określone stawki pieniężne poszczególnych norm oraz przypadki ich stosowania.
5. Rodzaj posiłków przygotowanych w ramach poszczególnych norm wyżywienia jest określony w załączniku nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA), a przewidywana ilość norm wyżywienia w okresie trwania umowy została wyszczególniona w załączniku nr 3 do OGŁOSZENIA (kolumna 7 tabeli). Zasady rozliczenia stawek pieniężnych w ramach wyżywienia zostały określone w § 2 umowy (załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA).
6. Usługa żywienia będzie świadczona w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przewidywane ilości norm wyżywienia podane w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu są wartościami prognozowanymi. Wartości te wskazane są jedynie w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego oraz nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. Jednocześnie, Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie min. 70% wartości umowy określonej w §8 ust. 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 12:00


» Location

Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Mogilska 109
Kraków 31-571
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in