PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 65

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 65.

Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na II piętrze budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65 w obiekcie czynnym. Pomieszczenia będą sukcesywnie wyłączane z użytkowania.
Roboty budowlane
1) Roboty rozbiórkowe.
2) Przebudowa ścian działowych (murowanych tradycyjnie oraz zabudów gipsowo-kartonowych).
3) Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i wykucie otworów drzwiowych wraz z wymianą części nadproży drzwiowych.
4) Wymiana posadzek na stropach.
5) Uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych na ścianach.
6) Sprawdzenie i udrożnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej.
7) Przetarcie istniejących tynków i dwukrotne szpachlowanie.
8) Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną i natryskową.
9) Wykonanie tynków mozaikowych na ścianie.
10) Wykonanie odbojów na ścianie z gresu oraz z elastycznej odbojnicy.
11) Demontaż istniejących krat okiennych.
12) Nakładki PCV na parapety okienne.
13) Poszerzenie otworów drzwiowych.
14) Wykonanie nadproży nad drzwiami.
15) Wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej.
16) Zakup i montaż żaluzji okiennych poziomych.
17) Montaż listew progowych.
18) Montaż odbojów przy drzwiach.

Roboty elektryczne

1) Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych w remontowanych
pomieszczeniach.
2) Wymiana obudów istniejących rozdzielni elektrycznych na większe, wstawienie
istniejących zabezpieczeń i rozbudowa o nowe zabezpieczenia,
3) Rozbudowa istniejącej baterii dławikowej.
4) Wykonanie przebić, tras kablowych w pomieszczeniach, na korytarzach i na trasie do
serwerowni.
5) Wykonanie instalacji siłowej, zasilania urządzeń teletechnicznych.
6) Wykonanie instalacji oświetleniowej.
7) Ponowny montaż istniejącego okablowania strukturalnego w nowych listwach.
8) Rozbudowa instalacji okablowania strukturalnego.
9) Badania i pomiary instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania określają dołączone do SIWZ: przedmiary robót, opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do projektu umowy) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:30


» Location

ul. Sienkiewicza 65
Białystok 15-003
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 65
Białystok 15-003
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in