„Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Urzędu Gminy Żmudź”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Urzędu Gminy Żmudź”
Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:
Projekt obejmuje
-budowę parkingu oraz dróg wewnętrznych przy budynku Urzędu Gminy z kostki brukowej oraz płyt betonowych ażurowych;
-budowę chodników i dojść do budynków Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej;
-oświetlenie terenu przy Urzędzie Gminy;

Szczegółowo zakres zadania zawarty jest w przedmiarze robót oraz w dokumentacji projektowej, które stanowią załączniki do SIWZ. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i uzgodnieniami stanowiącymi załączniki do projektu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 11:00


» Location

Kasztanowa 22
Żmudź 22-114
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Żmudź
Kasztanowa 22
Żmudź 22-114
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in