Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Grochowskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przy ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie.
2. Grupa Taryfowa: C21.
3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji umowy – 1 600 000 kWh.
4. Charakterystyka energetyczna obiektu – Zamawiający posiada 3 przyłącza o mocy umownej:
1. 01 – moc zamówiona – 250 kW;
2. 02 – moc zamówiona – 42 kW;
3. 03 – moc zamówiona – 200 kW.
5. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi i Polskimi Normami.
6. Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) jest innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa.
7. Kod CPV określający przedmiot zamówienia: 09000000-3, 09300000-2. 09310000-5.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Grenadierów
Warszawa 04-073
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów
Warszawa 04-073
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in