DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO I SAMOCHODÓW OSOBOWO-DOSTAWCZYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa samochodu osobowego i samochodów osobowo - dostawczych do celów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w podziale na zadania” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
34.11.00.00-1 – samochody osobowe;
34.13.61.00-0 – lekkie samochody półciężarowe.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania i obejmuje:
a) zadanie nr 1 – dostawę 1 szt. samochodu osobowego,
b) zadanie nr 2 – dostawę 2 szt. samochodów osobowo-dostawczych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in