Wykonanie robót w zakresie budowy nawierzchni bitumicznych - umowa ramowa

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót w zakresie budowy nawierzchni bitumicznych na podstawie zamówień wykonawczych udzielanych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, na zasadach określonych w umowie ramowej.
1. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 - grubość warstwy 7 cm - wykonywane mechanicznie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym - 5000 m2; 2. Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - grubość warstwy 6 cm - wykonywane mechanicznie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym - 5000 m2; 3. Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grubość warstwy 5 cm - wykonywane mechanicznie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym - 5000 m2; 4. Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - grubość warstwy 4 cm - wykonywane mechanicznie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym - 2100 m2; 5. Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubość warstwy 4 cm - wykonywane mechanicznie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym - 2100 m2; 6. Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - grubość warstwy 4 cm - wykonywane mechanicznie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym - 600 m2; 7. Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grubość warstwy 4 cm - wykonywane mechanicznie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym - 600 m2; 8. Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa/ nawierzchni nieulepszonej - 7700 m2; 9. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z betonu asfaltowego/ nawierzchni ulepszonej z bitumu - 12700 m2; 10. Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni z betonu asfaltowego przy użyciu emulsji w ilości 0,5kg/m2 - 17000 m2;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in