Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Bystrzycy Kłodzkiej” jest budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w ul. Polnej. Zadania należy wykonać i zakończyć w takim terminie, aby możliwe było zrealizowanie projektu gminy Bystrzyca kłodzka pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119715D, 119684D wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej”. Zadanie przebudowy drogi dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - termin zakończenia rzeczowego zadania przypada na koniec maja 2021 r. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka w obrębie geodezyjnym Centrum. Obejmuje działki prywatne, działki gminne, ciągi komunikacyjne/drogi w zarządzie Gminy. W ramach zadania zaprojektowano i należy wykonać:
1) kanalizację grawitacyjną sanitarną, która odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą oraz odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej, a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków; ważne informacje techniczne dla sieci kanalizacyjnej: ø160, ø200 długość ok. 380 m, 28 studzienek,
2) kanalizację grawitacyjną deszczową ø400 i ø200, która odbierać będzie wody deszczowe z drogi i z sąsiednich działek, a następnie odprowadzać je do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego; w ramach zadania należy odcinek ok. 310 m przebudować (stary kolektor rozebrać i usunąć), na kanalizacji zabudować 17 studzienek (w tym 9 szt. z wpustami) i 6 szt. wpustów ulicznych,
3) wodociąg o średnicy ø160 – ok. 270 m i ø110 – ok. 15 m, z zabudowanymi 3 szt. hydrantami, wodociąg zostanie połączony z siecią w ul. Strażackiej, wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny, a na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:00


» Location

Młynarska 4
Bystrzyca Kłodzka 57-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej
Młynarska 4
Bystrzyca Kłodzka 57-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in