Dostawa emulsji asfaltowej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie w 2021 roku samochodem samowyładowczym emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC w ilości do 100 ton ( jedna dostawa – ok 15 ton) wg. PN-EN 13808:2010; która będzie wykorzystywana w remontach cząstkowych z użyciem grysów wraz z przepompowaniem ze środka transportu do zbiornika zlokalizowanego w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1.
Na materiały podlegające zamówieniu Wykonawca winien posiadać aprobatę techniczną do stosowania w drogownictwie wydanej przez IBDM w Warszawie lub równoważną jednostkę certyfikacyjną - należy załączyć do oferty.
W cenie dostawy należy zawrzeć koszt transportu (transport Wykonawcy) do siedziby zamawiającego. Miejsce dostawy przy ul. Nowogródzka 1 w Mrągowie. Każdorazowy termin dostawy będzie uzgadniany telefonicznie.
Podane ilości materiałów stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 09:30


» Location

Nowogródzka 1
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg
Nowogródzka 1
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Construction materials category published on OnePlace in last 10 days.