Dostawa aparatu do badania elastograficznego wątroby

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatu do badania elastograficznego wątroby.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:30


» Location

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in