Pielęgnacja zieleni miejskiej z utrzymaniem czystości w części I, II, III i IV i zimowym oczyszczaniem w części I, II i IV

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: Pielęgnacja zieleni miejskiej z utrzymaniem czystości w części I, II, III i IV i zimowym oczyszczaniem w części I, II i IV.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Cześć pierwsza: Pielęgnacja zieleni wraz z utrzymaniem czystości i zimowym oczyszczaniem
na terenie Parku Miejskiego Aleksandria (wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-62/340) oraz na terenach zielonych przy amfiteatrze w Siedlcach;

Część druga: Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem czystości i zimowym oczyszczaniem na skwerach i zieleńcach w Siedlcach;

Część trzecia: Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem czystości w ciągach zieleni ulicznej w Siedlcach;

Część czwarta: Pielęgnacja zieleni z utrzymaniem czystości i zimowym oczyszczaniem w Starym Parku (wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-276) o powierzchni 33.787,52 m2 usytuowanym między ul. Bolesława Prusa a ul. Generała Józefa Bema w Siedlcach.

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla części I, II, III i IV są jednocześnie załącznikami do umów na poszczególne części przedmiotu zamówienia.


Część I –
Tereny przeznaczone do pielęgnacji, utrzymania czystości i zimowego oczyszczania – Załącznik
Nr 1 do umowy.
Całoroczny szczegółowy zakres prac na terenie Parku Miejskiego Aleksandria oraz na terenach zielonych przy Amfiteatrze w Siedlcach– Załącznik Nr 2 do umowy.

Część II –
Wykaz skwerów i zieleńców – Załącznik nr 1 do umowy.
Całoroczny szczegółowy zakres prac na skwerach i zieleńcach – Załącznik nr 2 do umowy.
Powierzchnia chodników przyległych do skwerów przeznaczonych do zimowego oczyszczania – Załącznik nr 3 do umowy.
Zestawienie nasadzeń roślin na kwietnikach – Załącznik nr 4 do umowy.

Część III –
Wykaz terenów zieleni ulicznej do pielęgnacji i utrzymania czystości – Załącznik nr 1 do umowy.
Całoroczny szczegółowy zakres prac w ciągach zieleni ulicznej – Załącznik Nr 2 do umowy.

Część IV –
Całoroczny szczegółowy zakres prac – Załącznik nr 1 do umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:45


» Location

Skwer Niepodległości 2
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Miasto Siedlce
Skwer Niepodległości 2
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in