Sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych dla instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa preparatów antyodorowych do instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
1.Część A – Preparat antyodorowy do urządzeń wysokociśnieniowych tzw. zamgławiarek wytwarzających bariery antyodorowe mokre, do stosowania na otwartej przestrzeni w miesiącach letnich, preparat będzie użyty do neutralizacji odorów powstałych podczas dojrzewania pryzm stabilizatu
2. Część B – Preparat antyodorowy do przenośnych urządzeń niskociśnieniowych stosowanych na otwartej przestrzeni (opryskiwaczy plecakowych), preparat zostanie użyty do neutralizacji odorów powstałych podczas dojrzewania pryzm stabilizatu, zagniwania zebranych odpadów zielonych, magazynowania odpadów uciążliwych zapachowo itp.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji w wymiarze do 30 % wartości podstawowej dla Części A i B. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Obroki 140
Katowice 40-833
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obroki 140
Katowice 40-833
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in