Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1, 86-100 Świecie. 2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: 1) załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna - wykaz czynności z wykazem pomieszczeń); 2) załączniku numer 1a do SIWZ – plan obiektu. 3) załączniku numer 12 do SIWZ – istotne postanowienia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych również w istotnych postanowieniach umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Sienkiewicza 3
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Vistula-Park Świecie sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 3
Świecie 86-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in