Świadczenie usług w zakresie promocji projektów realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji projektów realizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza obejmujących w szczególności:
1. dostarczanie treści merytorycznych dla osób prowadzących działania w mediach społecznościowych,
2. bieżącą współpracę ze wskazanymi osobami w zakresie realizacji przedsięwzięć promocyjnych prowadzonych przez IAM,
3. koordynację działań i projektów kluczowych z punktu widzenia strategii IAM,
4. przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej projektów,
5. przygotowywanie dokumentacji merytorycznej (opisy, sprawozdania) oraz dokumentacji projektowej (harmonogramy, analizy, budżety),
6. przygotowywanie dokument wewnętrznych,
7. prowadzenie dokumentacji finansowej, w tym przygotowywanie projektów odpowiednich umów, nadzór nad realizacją umów, dostarczanie danych do ew. postępowań o udzielenie zamówień publicznych, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych w systemie elektronicznego zarządzania projektami.,
8. współpracę z instytucjami partnerskimi w zakresie wymiany świadczeń komunikacyjnych.,
9. przygotowywanie zakresów merytorycznych do współpracy z agencjami PR, współpraca z tymi agencjami, prowadzenie działań PR,
10. opracowywanie materiałów promocyjnych,
11. tworzenie, redagowanie i korekta tekstów informacyjnych w języku polskim i angielskim,
12. współpracę w zakresie kreacji materiałów promocyjnych,
13. współpracę komunikacyjną z placówkami dyplomatycznymi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Mokotowska 25
Warszawa 00-560
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Office services

» Buyer data

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
Warszawa 00-560
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Office supplies, equipment and services category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria