Dostawa odczynników do badań hormonalnych, infekcyjnych, wirusowych wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego z oprzyrządowaniem i niezbędnym wyposażeniem.

» Notice description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Klonowa 1
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
ul. Klonowa 1
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in