„Przebudowa drogi gminnej (ul. Poprzeczna) nr 100436C w miejscowości Pigża na odcinku 459 metrów oraz drogi gminnej (ul. Wschodnia) nr 100434C w miejscowości Pigża na odcinku 715 metrów”

» Notice description

Zakres robót w ramach zadania obejmuje m.in.

Poprzeczna
• wykonanie robót ziemnych
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku (jezdnia) – minimum 2559,14 m2
• wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm 5,0MPa – minimum 2640,85 m2
• wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 – minimum 2592,57 m2
• wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – minimum 665 m2,
• wykonanie nawierzchni bitumicznej – minimum 1690 m2,
• wykonanie zjazdów bitumicznych – minimum 130m2
• wykonanie/odmulenie istniejącego rowu odwadniającego – minimum 419 mb, zgodnie z projektem budowlanym

Wschodnia
• wykonanie robót ziemnych
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku (jezdnia) – minimum 3809,94 m2
• wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm 5,0MPa – minimum 3968 m2
• wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 – minimum 3896,17 m2
• wykonanie nawierzchni bitumicznej – minimum 2516 m2,
• wykonanie zjazdów bitumicznych – minimum 230 m2,
• wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – minimum 1005 m2,
• wykonanie progów zwalniających, wyspowych – 1 szt.
• wykonanie peronu autobusowego – minimum 48 m2
• ustawienie lamp solarnych – 1 szt.
• montaż punktowych elementów odblaskowych – 4 szt.
• wykonanie/odmulenie istniejącego rowu odwadniającego – minimum 663 mb, zgodnie z projektem budowlanym

UWAGA:
2. Zgodnie z projektem korytowanie należy wykonać dwuetapowo. Pierwszy etap to korytowanie do głębokości ok. 20 cm z odkopaniem materiału użytkowego w postaci gruzu, kruszyw łamanych. Drugi etap to korytowanie do projektowanej rzędnej.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

Al. Jana Pawła II 8
Łubianka 87-152
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Łubianka
Al. Jana Pawła II 8
Łubianka 87-152
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in