Dostawa komputerów, oprogramowania, routerów i urządzeń wielofunkcyjnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach projektu pn. „Akcja – kwalifikacja 3” projekt nr RPKP.10.02.03-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz:
Część 1: komputerów przenośnych w ilości 54 szt.,
Część 2: stanowisko komputerowego z funkcją serwera w ilości 3 szt.,
Część 3: pakiet oprogramowania w ilości 54 szt.,
Część 4: router Wi-Fi w ilości 2 szt.,
Część 5: urządzenia wielofunkcyjne w ilości 2 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Toruńska 174
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zespół Szkół Spożywczych
ul. Toruńska 174
Bydgoszcz 85-844
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.