Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic na terenie północnym w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic na terenie północnym w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2021 roku. Zamówienie obejmuje: - renowację nawierzchni trawiastych - 500 m2, - jednorazowe prace pielęgnacyjne i porządkowe po okresie zimowym - 11 980 m2, - pielenie skupin krzewów - 50 000 m2, - cięcia formujące żywopłotów i krzewów - 50 000 m2, - zabezpieczenie zieleńców przed dewastacją - 50 szt., - pielęgnację zielonych dachów na wiatach przystankowych - 10 szt., - pielęgnację i konserwację nasadzeń w donicach - 40 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 10:00


» Location

Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in