Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie”.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

Rynkowa 2
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Świebodzin
Rynkowa 2
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in