Pełnienie ochrony zbiorów Muzeum Niepołomickiego oraz dzieł sztuki Muzeum Narodowego w Krakowie eksponowanych na Zamku Królewskim w Niepołomicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: ochrona zbiorów zlokalizowanych w trzech skrzydłach I pietra Zamku Królewskiego w Niepołomicach pełniona przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, jeden pracownik, plus grupa interwencyjna. Czas reakcji grupy interwencyjnej nie może przekraczać 6 minut od wezwania. Ochrona polega na fizycznej ochronie zbiorów sztuki przed kradzieżą z włamaniem, kradzieżą, dewastacją, monitorowaniu urządzeń alarmowych, współpracy z obsługą portierni w Zamku Królewskim, w zakresie obsługi urządzeń alarmowych i reagowaniu na sygnalizację, współpracy z policją i jednostkami straży pożarnej. Ochronie podlegają również mieszczące się w Zamku magazyny Muzeum Narodowego w Krakowie, do których wstęp mają jedynie upoważnieni pracownicy MNK. Centrum całodobowego monitoringu wizualnego znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze i jest obsługiwane w ramach w/w zlecenia. Centrala sygnalizacji pożarowej, włamaniowej znajduje się na parterze i jest nadzorowana przez obsługę portierni w Zamku Królewskim. W przypadku włączenia alarmu pracownik ochrony Muzeum wraz z pracownikiem portierni sprawdzają stan bezpieczeństwa obiektu. W sytuacji alarmowej prawo zerwania plomb i wejścia do magazynów mają komisyjnie: pracownik ochrony Muzeum Niepołomickiego wraz z pracownikiem obsługującym portiernię w Zamku. Wybrany w wyniku postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu Ochrony zbiorów, w uzgodnieniu z wewnętrzną służbą ochrony MNK, na dzień podpisania umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

Zamkowa 2
Niepołomice 32-005
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach
Zamkowa 2
Niepołomice 32-005
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in