Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowej

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Dostawę materiału kamiennego wraz z wbudowaniem oraz zagęszczeniem;
b) Roboty ziemne – przygotowanie podłoża pod materiał kamienny w zakresie opisanym w przedmiarze robót
3.1. Opis przedmiotu zamówienia określają:
1) przedmiar robót - Załącznik nr 5 do SIWZ,
2) SST - Załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in