Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2021 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2021 r. polegające na:
1.1. Dostawa mieszanki pospółki piaskowo-żwirowej (żwiru) bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Jeleniewo. Dostarczona mieszanka pospółki piaskowo-żwirowej (żwir) 0-31,5 mm winna być gruboziarnista, wolna od zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Dostarczony żwir powinien być rozplantowany i wyrównany w miejscu dostawy (droga), a w razie potrzeby zagęszczony przez kilkakrotny przejazd samochodem Wykonawcy w sposób umożliwiający przejazd samochodu osobowego. Szacunkowa ilość dostarczonego i rozplantowanego żwiru to około 1.000 tona. Ilość zamówionego żwiru należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb (w tym posiadanych środków finansowych gminy Jeleniewo, w tym z funduszu sołeckiego na 2021 r.) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
Pospółka piaskowo-żwirowa (żwir-mieszanka kruszywa naturalnego) będąca przedmiotem dostawy musi pochodzić ze żwirowni, która posiada koncesję na wydobywanie kopalin. Dostarczona pospółka żwirowa (żwir) ma posiadać odpowiednie właściwości materiału do nawierzchni dróg żwirowych.
1.2. Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm doziarnionego łamanym 30% bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Jeleniewo. Dostarczona mieszanka powinna być rozplantowana w miejscu dostawy (droga), a w razie potrzeby zagęszczona przez kilkakrotny przejazd samochodem Wykonawcy w sposób umożliwiający przejazd samochodu osobowego. Szacunkowa ilość dostarczonej i rozplantowanej mieszanki to około 3.800 ton. Ilość zamówionej mieszanki należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb (w tym posiadanych środków finansowych gminy Jeleniewo, w tym z funduszu sołeckiego na 2021 r.) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
1.3. Równanie i profilowanie równiarką samojezdną nawierzchni dróg żwirowych, gruntowych, oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki, np. wykonanie rowów przydrożnych, ścinanie skarp. Równiarka powinna być dostosowana do różnej szerokości dróg, w tym do dróg o szerokości 3 m. Przewidywana ilość roboczogodzin pracy równiarki (bez dojazdu) to około 300 roboczogodzin. Ilość roboczogodzin pracy równiarki należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb (w tym posiadanych środków finansowych gminy Jeleniewo, w tym z funduszu sołeckiego na 2021 r.) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
1.4. Usługa świadczona koparko-ładowarką oraz samochodem wywrotką przy czyszczeniu i udrożnieniu rowów przydrożnych, przepustów, poszerzaniu drogi z załadunkiem materiału (urobku) i wywozem. Przewidywana ilość roboczogodzin pracy sprzętu to około 50 roboczogodzin (bez dojazdu). Ilość roboczogodzin pracy sprzętu należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb (w tym posiadanych środków finansowych gminy Jeleniewo, w tym z funduszu sołeckiego na 2021 r.) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
1.5. Wymiana przepustów drogowych polegająca na zakupie i wstawieniu przepustów drogowych z rur PCV Ø 30 przy drogach gminnych. Łączna długość przepustów to około 24 mb. Długość przepustów należy traktować szacunkowo, bowiem ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb (w tym posiadanych środków finansowych gminy Jeleniewo, w tym z funduszu sołeckiego na 2020 r.) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
1.6. Wymiana przepustów drogowych polegająca na zakupie i wstawieniu przepustów drogowych z rur PCV Ø 50 przy drogach gminnych. Łączna długość przepustów to około 12 mb. Długość przepustów należy traktować szacunkowo, bowiem ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb (w tym posiadanych środków finansowych gminy Jeleniewo, w tym z funduszu sołeckiego na 2021 r.) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
Zadanie finansowane będzie z budżetu gminy Jeleniewo, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 r.
Czas rozpoczęcia prac zleconych przez Gminę Jeleniewo winien rozpocząć się w ciągu 48 godzin od zlecenia.
2. Drogi gminne i dojazdowe przewidziane do żwirowania, utrzymania (remontu) w miejscowościach: Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda. Zamawiający wskaże każdorazowo odcinki dróg do wykonania prac.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:50


» Location

ul. Słoneczna 3
Jeleniewo 16-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
Jeleniewo 16-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in