Budowa oczyszczalni ścieków w Zgojewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Zgojewie i Żoruchowie

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo na działce nr 1/30 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgojewo z przyłączami i przepompowniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Żoruchowo do miejscowości Zgojewo wraz z przepompownią ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 09:00


» Location

Kościuszki 8
Główczyce 76-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Główczyce
Kościuszki 8
Główczyce 76-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in