„Remont łazienek w budynku internatu ZSOMS”

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowi:
Remont łazienek w budynku internatu ZSOMS. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem inwestycji jest remont łazienek w budynku internatu ZSOMS wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan., c.o., energii elektrycznej i wentylacyjnej. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych, wymianę instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wentylacji wraz montażem nowej armatury sanitarnej, ułożenie nowych płytek ceramicznych na podłodze i ścianach, montaż ścianek systemowych z płyt laminowanych oraz obudowę pionów płytami gipsowo-kartonowymi.

1) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się
w następujących dokumentach, które stanowią integralną część SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów:
a) projekt wykonawczy – stanowiący Załączniki Nr 1 do SIWZ
b) przedmiar robót - stanowiąca Załącznik Nr 2 do SIWZ,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Iłżecka 37
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in