Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary

» Notice description

Obsługa w zakresie prac ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Szaflary
Zakres robót:
1. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
- Wycinanie nawierzchni asfaltowej i uzupełnienie mieszanką asfaltową.
- Skrapianie emulsją asfaltową miejsc nawierzchni asfaltowej i zasypanie grysem kamiennym.
- Frezowanie nawierzchni. - Remont nawierzchni ulic i chodników na całej szerokości.
2. Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej, poboczy dróg, rowów odwadniających, przepustów.
- Uzupełnianie ubytków kruszywem.
- Ścinanie i równanie kolein.
- Ścinanie poboczy.
- Pobieranie fos i wykonywanie nowych.
3. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, chodników, placów gminnych, malowanie poziomego oznakowania drogowego, montaż znaków drogowych pionowych.
- Wykaszanie rowów.
- Wykaszanie placów.
- Wycinka drzew wraz z frezowaniem pniaków.
- Usuwanie gałęzi z drzew. - Zamiatanie chodników i placów.
4. Usługi sprzętowe oraz prace zlecone ekipie remontowo-budowlanej.
- Przekładki i remonty chodników z płyt chodnikowych i kostki betonowej wraz z uzupełnieniem podbudowy.
- Malowanie poziomego oznakowania drogowego.
- Montaż znaków drogowych pionowych.
-Naprawy mostów i przepustów.
-Udrażnianie przepustów oraz kanalizacji opadowej dróg.
-Wykonanie konstrukcji żelbetowej (studnie, ścianki czołowe itp.).
-Wykonanie budowli siatkowo – kamiennych i narzutów kamiennych
- Usługi sprzętowe: - koparkami; - ładowarką; - równiarką wieloczynnościową; - frezarką; - rozściełaczem; - walcem ; - kosiarką wysięgnikową do rowów; - zamiatarką chodnikową; - samochodem specjalnym próżniowo-ssącym do czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych; - usługi transportowe samochodami ciężarowymi, - remonterem, - recyklerem, - termos do masy mineralno-bitumicznej.
5. Dostawa kruszyw i materiałów budowlanych na terenie Gminy Szaflary. Dostawa materiałów w dowolne miejsce na terenie Gminy Szaflary:
- kliniec kl. II gat.I,
- kliniec 0-31,5mm,
- piasek łamany zwykły 0-2mm,
- grys 16-31,5mm, - mieszanka sól/piasek
- tłuczeń kl. II gat. I, - cement CEM II/B-V 32,5R,
- beton B-20,
- słupki do znaków drogowych,
- znaki drogowe,
- barierki,
- progi zwalniające.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 10:00


» Location

Zakopiańska 18
Szaflary 34-424
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Szaflary
Zakopiańska 18
Szaflary 34-424
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in