Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim

» Notice description

Zadanie 1:
Budynek zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” podlegający przebudowie znajduje się na działce nr ewid.: 1072/1 w Sokołowie Małopolskim. Wymiary przedmiotowego budynku, długość: 22,55m szerokość: 7,02m, wysokość: 4,00m.
zakres prac do wykonania:
- wyburzenie warstw posadzkowych,
- wykonanie fundamentów pod ścianki działowe i trzony wentylacyjne,
- wykonanie iniekcji ścian (jeśli będzie konieczne)
- wykonanie przebić przez strop i wycięcie blachy w dachu dla trzonów wentylacyjnych,
- wykonanie ścianek działowych,
- wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych,
- wykonanie nowych trzonów wentylacyjnych,
- zmiana lokalizacji drzwi wewnętrznych,
- docieplenie posadzki,
- przebudowa stropu,
- całość obiektu docieplona styropianem 15 cm wraz z tynkiem zewnętrznym,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- wykonanie parapetów zewnętrznych,
- wykonanie orynnowania oraz rur spustowych,
- wykonanie odbojów.
zakres prac wykończeniowych:
- wymiana stolarki okiennej,
- stolarka wewnętrzna drewniana,
- tynki wapienno-cementowe gładzone malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
- wykonanie posadzki wraz z cokołami (w pomieszczeniach gospodarczych oraz kotłowni i wc glazura na ścianach do wys. 2,0m, w pomieszczeniach z natryskami glazura na ścianach pod strop)
- wykonanie parapetów wewnętrznych.
wykonanie instalacji:
- przeciwpożarowej,
- wody ciepłej i zimnej,
- kanalizacyjnej,
- elektrycznej,
- gazowej,
- odgromowej,
- centralnego ogrzewania,

Zadanie 2 :
Remont boisk „Moje boisko- ORLIK 2012”
Typ obiektu stanowiący przedmiot przedsięwzięcia:
Kompleks dwóch boisk: boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową oraz boisko ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną. Boiska są położone na działkach nr ew. 826/11, 826/2, 826/16, 829/12, 830/12 w Sokołowie Małopolskim, które są własnością Gminy Sokołów Młp.
Podstawowe wymiary (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia użytkowa, kubatura):
Boisko ze sztucznej murawy: długość płyty 62 m, szerokość płyty 30 m, powierzchnia boiska 1860 mkw,. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowej o wymiarach pola gier 30 m x 50 m, powierzchnia 1500 mkw.
Charakterystyczne cechy/ wymiary obiektu:
Na boisku wielofunkcyjnym, poliuretanowym, znajdują się pola do gier: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz pole do gry do tenisa ziemnego. Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny), na podbudowie z betonu. Boisko ograniczone krawężnikami oporowymi.
Boisko ze sztucznej murawy sezonowej, z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, trawa syntetyczna, podsiewana granulatem gumowym, dwie bramki.
Boiska są ogrodzone siatką o wysokości od 3 do 6 m. Przy boiskach znajdują się ciągi piesze oraz budynek zaplecza sanitarnego.
Podstawowy zakres robót rzeczowych:
Planowany zakres robót rzeczowych na boisku wielofunkcyjnym: oczyszczenie nawierzchni boiska, naprawa pęknięć nawierzchni, wymiana fragmentów nawierzchni, naprawa i uzupełnienie ubytków nawierzchni, remont urządzeń odwadniających, uzupełnienie granulatu gumowego, nałożenie warstwy użytkowej metodą natrysku, malowanie (odtworzenie) linii boiska.
Boisko ze sztucznej murawy: demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej, wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy pod projektowaną nową nawierzchnię z trawy syntetycznej, montaż nowej trawy syntetycznej całorocznej, wykonanie zasypki, malowanie linii na boisku, remont urządzeń odwadniających.

Przeznaczenie obiektu
Boiska służą jako kompleks sportowy „Moje boisko- ORLIK 2012”. Obiekt służy klubom sportowym, głównie KS TG „SOKÓŁ” w Sokołowie Młp. Obiekt nie jest obiektem przyszkolnym i nie służy do prowadzenia zajęć szkolnych i wraz z budynkiem zaplecza stanowi samodzielny kompleks. Obiekt ogólnodostępny, korzysta z niego głównie KS TG „SOKÓŁ” w Sokołowie Małopolskim i zarejestrowane w nim grupy młodzieżowe oraz inne grupy osób.
Nie istnieje konieczność planowania rozwiązań techniczno- funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Teren obiektu jest płaski, wejścia szerokie, umożliwiające wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia bezpieczna, nie powodująca urazów. Dostęp do zaplecza sanitarnego w istniejącym budynku, parterowym, z wejściem od zewnątrz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 14:00


» Location

ul. Rynek 1
Sokołów Małopolski 36-050
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
Sokołów Małopolski 36-050
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in