Budowa ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką w ramach realizacji zadania "Budowa ulicy Wierzbowej w Rokietnicy".

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka ok 575mb drogi gminnej, ul. Wierzbowej w Rokietnicy.
Jako początek budowanej drogi przyjęto środek projektowanego ronda, natomiast koniec
zlokalizowano za skrzyżowaniem z ulicą Miłą, na wysokości działki nr 425/11. Odcinek objęty
budową ma długość 574,37 m, z czego w km 0+000 – km 0+015 zlokalizowano rondo. Projektowana oś ulicy Wierzbowej składa się z 3 odcinków prostych połączonych łukami o promieniach: 30 m (w obrębie dojazdu do ronda) oraz 1000 m (w ciągu ulicy).
Ulica Wierzbowa krzyżuje się z ul. Obornicką i Topolową, z ul. Żurawinową, ul. Jagodową,
ul. Jasną, ul. Porzeczkową, ul. Miłą i ul. Agrestową.

Zamówienie obejmuje :
I Branżę drogową ,
II Branżę kanalizacyjną,
III Branżę oświetleniowąa

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Golęcińska 1
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in