Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty pomiarowe przed niwelacją terenu,
- ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,
- makroniwelacja powierzchni składowiska,
- zakompaktowanie przemieszczonych odpadów,
- wyrównanie powierzchni składowiska z utworzeniem spadków,
- wykonanie warstwy odgazowującej,
- wykonanie warstwy izolującej z maty bentonitowej,
- wykonanie warstwy biologicznej,
- wykonanie obsiewu mieszkanką traw i roślin,
- zabiegi agrotechniczne,
- demontaż wewnętrznych dróg technologicznych,
- roboty pomiarowe po zakończeniu rekultywacji

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:45


» Location

ul. Wolności 171
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Wolności 171
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in