Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia interesów majątkowych
i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój:
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gminy w związku z posiadanym mieniem
i prowadzoną działalnością,
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenie sprzętu i maszyn od wszystkich ryzyk – OPCJA,
- Ubezpieczenie sprzętu i maszyn od awarii technicznych - OPCJA;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ:
- Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera zapisy obligatoryjne zawarte w poszczególnego rodzaju ubezpieczeniach wraz z pozostałymi danymi do oceny ryzyka;
- Załącznik nr 6 – zaświadczenie o szkodowości.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.03.2021 | 10:00


» Location

ul. Adama Mickiewicza 10
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Adama Mickiewicza 10
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in