Budowa parkingu przy ul. Lubomirskich w Przeworsku w ramach zadania pn.:”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:
Budowa parkingu przy ul. Lubomirskich w przeworsku w ramach zadania pn.:”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w załączonych do siwz :
1) Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 2. siwz
2) Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do siwz
3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiących załącznik nr 4 do siwz .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Jagiellońska 10
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in