Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

» Notice description

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
Część II Zamówienia:
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Część III Zamówienia:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 13:00


» Location

Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Biecz
Rynek 1
Biecz 38-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in