Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka-Pęchowo

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka-Pęchowo na odcinku Krążkowo-Pęchowo. sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego, projektów podziału działek, projektu stałej organizacji ruchu, projektu kanału technologicznego, projektów branżowych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych oraz uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń określonych w treści SIWZ oraz wynikających z przepisów prawa oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 09:15


» Location

ul. Poznańska 384 c
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384 c
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in