Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Zabierzów

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych publicznych i wewnętrznych;
b) Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z wyrównaniem warstw podbudowy,
z elementami odwodnienia ulic.
Opis przedmiotu zamówienia określają:
1) przedmiar robót - Załącznik nr 5 do SIWZ,
2) SST - Załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
Zabierzów 32-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in